zniszczona0701

37 tekstów – auto­rem jest zniszczo­na0701.

Na początku mówią nam, że możemy zos­tać kim tyl­ko zechcemy.
Śmieją się, gdy mówi­my, że będziemy tan­cerka­mi, piosen­karka­mi lub aktorkami.
Po ja­kimś cza­sie mówią, że po­win­niśmy studiować.
Jed­nak kiedy wy­biera­my dzien­ni­kar­stwo, fi­lozo­fię lub kul­tu­roz­naw­stwo - [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2018, 22:45

Chcę Ci coś prze­kazać, posłuchaj mnie. Gdziekol­wiek jes­teś i jak­kolwiek jest Ci źle, nie mar­tw się. Nic nie jest tak bez­nadziej­ne, że nie da się te­go roz­wiązać. Żad­na tęskno­ta, ból, cier­pienie nie trwa wiecznie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2013, 14:49

Cza­sem "zaw­sze" jest krótsze od ro­ku, to co miało się "nig­dy" nie przyt­ra­fić sta­je się codzien­nością, a "miłość" wi­dać tyl­ko w ta­nim fil­mie polsatu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 stycznia 2013, 07:49

Wszys­tko ma swój cel. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 stycznia 2013, 15:36

Nie ma człowieka, który by cze­goś nie żałował, jed­nak nikt nie chce wra­cać do przeszłości, to co się kiedyś wy­darzyło, ma wpływ na nasze te­raźniej­sze życie. Na­wet jeśli to było złe, to mogło przy­nieść nadzieję, szczęście jak i zmienić nas sa­mych, a stra­cenie cząstki siebie, jest jedną z naj­gor­szych rzeczy, ja­kie może nam się przytrafić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 stycznia 2013, 20:19

Płakała

Usiadła i płakała
za życie,
za śmierć,
za miłość,
ból i szczęście,
łzy płynęły,
ser­ce bolało,
płakała bo..
chciała, bo mu­siała.
Za dzieci w Afryce,
złe oceny,
za przy­jaciela nieszczęście,
za szczeście bo się skończy,
za wszys­tko co dob­re i za to co złe, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 14 grudnia 2012, 17:16

Czekam

Cze­kam, cze­kam na zmianę,
na nadzieję,
na szczęście,
na coś co nig­dy się nie spełni,
cze­kam aż spoj­rzysz na mnie inaczej,
aż uj­rzysz to co ja widzę w tobie,
cze­kam, cze­kam i wiem, że się nie doczekam.
To smut­ne? Nie, to normalne,
każdy na coś czeka,
jed­ni na awans,
in­ni na miłość,
nie ma człowieka, co nie czeka.
Czyż nie mam racji?
Może cze­kasz na uz­na­nie? Może na zaakceptowanie?
Cze­kaj, cze­kaj, cze­kaj na mnie! 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 grudnia 2012, 18:12

To nie jest tak, że chcę um­rzeć. Ja pop­rostu chciałabym wyjść i wrócić, gdy ktoś wszys­tko za mnie poukłada.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 grudnia 2012, 20:45

Wte­dy kiedy mogła żyć, chciała um­rzeć. Gdy umierała chciała żyć.
Bo gdy żyła, nie było go, a gdy umierała, wrócił. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 grudnia 2012, 00:34

Zno­wu się jej użalał, że "ta je­dyna" się z niego śmieje i go niena­widzi.
Miała do­syć, codzien­nie to sa­mo. Słuchała jed­nak tych bzdur, w końcu po­wie­działa "Każdy dzień to jed­na szan­sa. Tra­cisz każdą codzien­nie. Przes­tań ma­rudzić i zacznij żyć".
Zamilkł. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2012, 17:30

zniszczona0701

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zniszczona0701

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 czerwca 2018, 09:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na początku mówią nam, [...]

21 czerwca 2018, 08:56carolyna sko­men­to­wał tek­st Na początku mówią nam, [...]

21 czerwca 2018, 07:12$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Na początku mówią nam, [...]

20 czerwca 2018, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]